Preskočite na glavno vsebino

Domov / Blog

Ali podedujemo dolgove?

Mnogi so prepričani, da jim predniki lahko zapustijo dolgove. Ti imajo prav. Drugi so prepričani, da za vse zapustnikove dolgove odgovarjajo tudi s svojim premoženjem. In ti se praviloma motijo.

V zvezi z dedovanjem pri našem delu opažamo, da je največja bojazen dedičev, da bi podedovali dolgove. To je seveda razumljivo, saj si ne želijo poslabšati svojega premoženjskega stanja. Tudi naš pravni red je skladen z njihovimi pričakovanji. Zakon o dedovanju namreč v 142. členu določa, da je dedič odgovoren za zapustnikove dolgove le do višine vrednosti podedovanega premoženja. Predpogoj za obstoj obveznosti dedičev za plačilo zapustnikovih dolgov je torej obstoj zapustnikovega premoženja. Dolgovi zapustnika, ki presegajo vrednost zapuščine, tako ne bremenijo dedičev. Vendar se to ne zgodi avtomatično, temveč morajo za to pravočasno poskrbeti dediči sami.

Tako je odločilo tudi Vrhovno sodišče Republike Slovenije v sodbi II Ips 329/2005 z dne 26. 4. 2007. Po tej sodbi je morala dedinja plačati dolgove pokojnega moža, ki so močno presegali vrednost podedovanega premoženja, saj pred sodiščem na prvi stopnji ni navedla omejitve svoje odgovornosti. Dediči se namreč lahko svoje odgovornosti za zapustnikov dolg razbremenijo le s pravočasnim ugovorom, da je njihova odgovornost omejena do višine podedovanega premoženja. Pri tem ugovoru morajo dediči zatrjevati in dokazati, koliko premoženja so podedovali in kakšna je njegova vrednost. Le tako si bodo zagotovili, da podedovani dolgovi ne bodo višji od podedovanega premoženja.

Najdete me v centru Ljubljane

Vedno sem vesel vašega obiska. Na voljo sem vam na Dalmatinovi 2, kjer se oglasite na kavi, po predhodni najavi.

Rok Rakun, odvetnik
Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljubljana
M: 041 236 297
rok@odvetnik-rakun.si
odvetnik-rakun.si
Matična št.: 2761599000
ID za DDV: SI18545807

Transakcijski račun:
SI56 6100 0002 7215 152 odprt pri Delavska hranilnica d.d. Ljubljana
IBAN: SI56 6100 0002 7215 152
SWIFT/BIC: HDELSI22

Fiduciarni račun:
SI56 6100 0002 7215 249 odprt pri Delavska hranilnica d.d. Ljubljana
IBAN: SI56 6100 0002 7215 249
SWIFT/BIC: HDELSI22
Odvetnik Rakun