Preskočite na glavno vsebino

Domov / Blog

Kaj so prednosti delnega skrbnega pravnega pregleda podjetja?

Običajno se pravni, finančni in davčni pregledi podjetij opravljajo v času neposredno pred njihovo nameravano prodajo oziroma nakupom. Lastniki ga naročijo zaradi realne predstave o stanju in posledično vrednosti družbe, potencialni kupci pa se s skrbnimi pregledi izognejo nakupom »mačka v žaklju«. Prava cena družb, ki ne kotirajo na borzi, je namreč težko določljiva.

Skrbni pravni pregled je postopek pridobivanja, preverjanja in analitične obdelave podatkov o poslovnih procesih in pravnem statusu družbe. Cilj pregleda je naročniku:

  • omogočiti podrobnejši vpogled in razumevanje poslovnih procesov družbe,
  • zagotoviti identifikacijo ključnih pravnih tveganj,
  • pripraviti čim boljši položaj za pogajanja.

Skrbni pravni pregled torej razkrije ključne prednosti oziroma slabosti družbe in je nujno potreben za realno predstavo o njenem stanju in posledično o njeni vrednosti. Določanje realne vrednosti družbe pa ni edini cilj skrbnega pravnega pregleda. Ker s tem postopkom identificiramo ključna pravna tveganja oziroma optimiziramo določena področja poslovanja, je lahko rezultat skrbnega pravnega pregleda tudi učinkovitejše poslovanje in večji dobiček. Zakaj ga torej ne bi naredili še pred nameravano prodajo oziroma pred zanimanjem potencialnih kupcev?

Nekatere družbe namreč šele po dolgoletnih gospodarskih sporih ugotovijo, da so številne obveznosti nastale zaradi neugodnih pogodbenih določil v zvezi s primopredajo izdelka, druge zaradi neurejenega zemljiškoknjižnega stanja (in posledično nezmožnosti zavarovanja) ne morejo pridobiti kredita, nujno potrebnega za razvoj družbe, tretje imajo težave zaradi premalo premišljenih odpovedi pogodb o zaposlitvi, četrte imajo težave z zamudami dobaviteljev, pri petih se problem skriva v določbah ustanovitvenega akta.

Delni skrbni pravni pregled na takšne pomanjkljivosti opozori pravočasno in s tem prepreči kasnejše zaplete in večje stroške.

Najdete me v centru Ljubljane

Vedno sem vesel vašega obiska. Na voljo sem vam na Dalmatinovi 2, kjer se oglasite na kavi, po predhodni najavi.

Rok Rakun, odvetnik
Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljubljana
M: 041 236 297
rok@odvetnik-rakun.si
odvetnik-rakun.si
Matična št.: 2761599000
ID za DDV: SI18545807

Transakcijski račun:
SI56 6100 0002 7215 152 odprt pri Delavska hranilnica d.d. Ljubljana
IBAN: SI56 6100 0002 7215 152
SWIFT/BIC: HDELSI22

Fiduciarni račun:
SI56 6100 0002 7215 249 odprt pri Delavska hranilnica d.d. Ljubljana
IBAN: SI56 6100 0002 7215 249
SWIFT/BIC: HDELSI22
Odvetnik Rakun