Preskočite na glavno vsebino

Domov / Blog

Kako deluje konkurenčna klavzula?

Tako v času trajanja delovnega razmerja kot v primeru njegovega prenehanja veljajo določene omejitve oziroma prepovedi v zvezi z opravljanjem konkurenčne dejavnosti.

Med trajanjem delovnega razmerja delavec ne sme brez pisnega soglasja delodajalca opravljati iste dejavnosti, kot jo opravlja delodajalec. Če torej želi delavec v času svoje zaposlitve pri delodajalcu opraviti potencialno konkurenčno delo, mora predhodno od delodajalca pridobiti njegovo izrecno pisno soglasje. V nasprotnem primeru delodajalec lahko zoper delavca uvede disciplinski postopek, mu izda pisno opozorilo pred odpovedjo, pod določenimi pogoji lahko sproži tudi postopek krivdne odpovedi. Če je delodajalcu pri kršitvi nastala škoda, lahko od delavca zahteva tudi povrnitev nastale škode.

V določenih primerih prepoved opravljanja konkurenčne dejavnosti delavca zavezuje tudi po prenehanju delovnega razmerja. Gre za tako imenovano konkurenčno klavzulo, ki se jo v pogodbi o zaposlitvi zapiše, če delavec pri svojem delu pridobiva tehnična, proizvodna ali poslovna znanja in poslovne zveze, ki za delodajalca predstavljajo konkurenčno prednost. V takem primeru se pogodbeni stranki lahko pisno dogovorita za prepoved opravljanja konkurenčnih del tudi po prenehanju delovnega razmerja, vendar največ za obdobje dveh let. Za veljavnost konkurenčne klavzule mora biti v pogodbi o zaposlitvi pisno dogovorjeno tudi denarno nadomestilo delavcu. Do nadomestila je delavec upravičen, če mu spoštovanje konkurenčne klavzule onemogoča pridobitev zaslužka, primerljivega njegovi prejšnji plači.

Najdete me v centru Ljubljane

Vedno sem vesel vašega obiska. Na voljo sem vam na Dalmatinovi 2, kjer se oglasite na kavi, po predhodni najavi.

Rok Rakun, odvetnik
Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljubljana
M: 041 236 297
rok@odvetnik-rakun.si
odvetnik-rakun.si
Matična št.: 2761599000
ID za DDV: SI18545807

Transakcijski račun:
SI56 6100 0002 7215 152 odprt pri Delavska hranilnica d.d. Ljubljana
IBAN: SI56 6100 0002 7215 152
SWIFT/BIC: HDELSI22

Fiduciarni račun:
SI56 6100 0002 7215 249 odprt pri Delavska hranilnica d.d. Ljubljana
IBAN: SI56 6100 0002 7215 249
SWIFT/BIC: HDELSI22
Odvetnik Rakun