Preskočite na glavno vsebino

Domov / Blog

Kako je z denarnim nadomestilom v primeru brezposelnosti?

Denarno nadomestilo za primer brezposelnosti brezposelni osebi v času iskanja nove zaposlitve omogoči vsaj neko mero socialne varnosti. Nadomestilo lahko dobi brezposelna oseba, ki je bila pred nastankom brezposelnosti zavarovana vsaj deset mesecev (oziroma šest mesecev, če je oseba mlajša od 30 let) v zadnjih 24 mesecih in so bili za to obdobje plačani prispevki.

V zadnjem obdobju se je prepogosto dogajalo, da delavcem kljub zaposlitvi in delu niso bili plačani prispevki za celotno obdobje zaposlitve. Zakon o urejanju trga dela je zato določil izjemo, da pridobi pravice iz zavarovanja za primer brezposelnosti (vključno s pravico do denarnega nadomestila) tudi oseba, ki bi morala biti vključena v zavarovanje na podlagi delovnega razmerja, pa delodajalec prispevkov ni plačal. Delavcem se v teh primerih v zavarovalno dobo šteje celotno obdobje trajanja delovnega razmerja.

Pomemben pogoj za uveljavitev te pravice je, da delovno razmerje ni prenehalo po krivdi ali volji brezposelne osebe. Če delavec ob prenehanju delovnega razmerja z delodajalcem podpiše sporazum o prenehanju delovnega razmerja, izgubi pravico do denarnega nadomestila.

Ključno je, da se brezposelna oseba pravočasno prijavi pri Zavodu RS za zaposlovanje in vloži zahtevo za uveljavitev pravice do denarnega nadomestila. Ta rok znaša 30 dni po prenehanju obveznega zavarovanja.

Čas prejemanja denarnega nadomestila je odvisen od zavarovalne dobe in znaša:

  • 2 meseca za zavarovanca, ki je mlajši od 30 let in je bil pred nastankom brezposelnosti zavarovan najmanj šest mesecev v zadnjih 24 mesecih,
  • 3 mesece za zavarovanje od devetih mesecev do 5 let,
  • 6 mesecev za zavarovanje od 5 do 15 let,
  • 9 mesecev za zavarovanje od 15 do 25 let,
  • 12 mesecev za zavarovanje nad 25 let,
  • 19 mesecev za zavarovance, starejše od 50 let in za zavarovanje nad 25 let,
  • 25 mesecev za zavarovance, starejše od 55 let in za zavarovanje nad 25 let.

Višina denarnega nadomestila prve tri mesece prejemanja znaša 80 %, v naslednjih devetih mesecih 60 %, po izteku enega leta pa 50 % povprečne mesečne plače, ki ste jo prejeli v zadnjih 8 mesecih (mlajši od 30 let pa v 5 mesecih) pred nastankom brezposelnosti. V vsakem primeru pa ne sme biti nižje od 350,00 EUR in ne višje od 892,50 EUR bruto.

Najdete me v centru Ljubljane

Vedno sem vesel vašega obiska. Na voljo sem vam na Dalmatinovi 2, kjer se oglasite na kavi, po predhodni najavi.

Rok Rakun, odvetnik
Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljubljana
M: 041 236 297
rok@odvetnik-rakun.si
odvetnik-rakun.si
Matična št.: 2761599000
ID za DDV: SI18545807

Transakcijski račun:
SI56 6100 0002 7215 152 odprt pri Delavska hranilnica d.d. Ljubljana
IBAN: SI56 6100 0002 7215 152
SWIFT/BIC: HDELSI22

Fiduciarni račun:
SI56 6100 0002 7215 249 odprt pri Delavska hranilnica d.d. Ljubljana
IBAN: SI56 6100 0002 7215 249
SWIFT/BIC: HDELSI22
Odvetnik Rakun