Preskočite na glavno vsebino

Domov / Blog

Kako se določa število dni dopusta in višina regresa?

Pred nami je poletje, čas, ko se zaposleni najpogosteje odločajo za koriščenje letnega dopusta in hkrati tudi čas, ko se zaposlenim izplačuje regres za letni dopust. Opažamo, da zaposleni pogosto ne vedo na kakšen način se določa število dni dopusta in višina regresa.

Delavec pridobi pravico do letnega dopusta s sklenitvijo delovnega razmerja. Za vse zaposlene velja, da letni dopust v posameznem koledarskem letu ne sme biti krajši kot štiri tedne, ne glede na to, ali dela delavec s polnim ali skrajšanim delovnim časom. Minimalno število dni letnega dopusta delavca je torej odvisno od dolžine delovnega tedna. Če delavec opravlja delo 5 dni v tednu, mu pripada 20 dni, če delo opravlja 6 dni v tednu, pa 24 dni letnega dopusta. Zakon o delovnih razmerjih določa tudi primere, ko je delavec upravičen do dodatnih dni dopusta (starejši delavec, invalid, starši otroka, ki še ni dopolnil 15 let starosti,…). Delodajalec je dolžan pri odmeri letnega dopusta poleg obveznih zakonskih določil upoštevati tudi določbe kolektivne pogodbe, če določajo ugodnejše pogoje za delavca, s pogodbo o zaposlitvi pa se lahko delavcu zagotovi še dodatne dni letnega dopusta.

O odmeri letnega dopusta za tekoče koledarsko leto mora delodajalec zaposlenega pisno obvestiti najkasneje do 31. marca. Kot dan letnega dopusta se šteje vsak delovni dan, ki je po razporeditvi delovnega časa pri delodajalcu za posameznega delavca določen kot delovni dan. To je v določenih dejavnostih (npr. trgovina, gostinstvo, …) pogosto tudi sobota in/ali nedelja.

Delavcu, ki ni zaposlen celo koledarsko leto, ampak mu preneha delovno razmerje med koledarskim letom, pripada pravica do 1/12 letnega dopusta za vsak dopolnjeni mesec zaposlitve (tim. sorazmerni del letnega dopusta). Če torej delavcu delovno razmerje preneha v juniju, je upravičen do 5/12 celotnega letnega dopusta. Enako velja, če delavec med koledarskim letom sklene pogodbo o zaposlitvi z novim delodajalcem.

Kdor ima pravico do letnega dopusta, ima pravico tudi do regresa za letni dopust. Delodajalec je dolžan delavcu, ki ima pravico do celotnega letnega dopusta, izplačati regres za letni dopust najmanj v višini minimalne plače, ki v letu 2016 znaša 790,73 EUR bruto. Če je v kolektivni pogodbi, ki zavezuje delodajalca, določen višji regres, mora delodajalec to spoštovati. Regres se mora delavcu izplačati najkasneje do 1. julija tekočega koledarskega leta. Le če je s kolektivno pogodbo tako določeno, se v primeru nelikvidnosti delodajalca regres lahko izplača kasneje, a najkasneje do 1. novembra tekočega koledarskega leta.

Najdete me v centru Ljubljane

Vedno sem vesel vašega obiska. Na voljo sem vam na Dalmatinovi 2, kjer se oglasite na kavi, po predhodni najavi.

Rok Rakun, odvetnik
Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljubljana
M: 041 236 297
rok@odvetnik-rakun.si
odvetnik-rakun.si
Matična št.: 2761599000
ID za DDV: SI18545807

Transakcijski račun:
SI56 6100 0002 7215 152 odprt pri Delavska hranilnica d.d. Ljubljana
IBAN: SI56 6100 0002 7215 152
SWIFT/BIC: HDELSI22

Fiduciarni račun:
SI56 6100 0002 7215 249 odprt pri Delavska hranilnica d.d. Ljubljana
IBAN: SI56 6100 0002 7215 249
SWIFT/BIC: HDELSI22
Odvetnik Rakun