Preskočite na glavno vsebino

Domov / Blog

Kako so v delovnem razmerju zavarovani nosečnice in starši?

Nosečnost in starševstvo delavcem prinašata posebno varstvo. Te pravice veljajo pred, med in po sklenitvi delovnega razmerja. Delodajalec pri sklepanju pogodbe o zaposlitvi ne sme od kandidata zahtevati podatkov o družinskem oziroma zakonskem stanu, o nosečnosti, o načrtovanju družine ipd. Delodajalec prav tako ne sme pogojevati sklenitve pogodbe o zaposlitvi s pridobitvijo navedenih podatkov ali postavljati pogojev v zvezi s prepovedjo nosečnosti ali odlogom materinstva.

Tudi v času trajanja delovnega razmerja delodajalec ne sme zahtevati ali iskati kakršnihkoli podatkov o nosečnosti delavke, razen če to sama dovoli zaradi uveljavljanja pravic v času nosečnosti. Delavka v času nosečnosti in ves čas, ko doji otroka, ne sme opravljati del, ki bi lahko ogrozila njeno zdravje ali zdravje otroka, prav tako veljajo omejitve glede nadurnega dela ali dela ponoči. Delavka, ki doji otroka, ki še ni dopolnil 18 mesecev starosti, in dela s polnim delovnim časom, pa ima pravico do plačanega odmora za dojenje med delovnim časom, ki traja najmanj eno uro dnevno.

Posebno varstvo velja tudi pred odpovedjo in prenehanjem delovnega razmerja. Delodajalec ne sme odpovedati pogodbe o zaposlitvi delavki v času nosečnosti, prav tako ne delavki, ki doji otroka do enega leta starosti. Pred odpovedjo so zavarovani tudi starši ki izrabljajo starševski dopust v strnjenem nizu v obliki polne odsotnosti z dela, ta prepoved pa velja še en mesec po izrabi tega dopusta. V vsem tem času delodajalec tudi ne sme opraviti nobenega pripravljalnega ravnanja, potrebnega za (naknadno) odpoved pogodbe o zaposlitvi oziroma za zaposlitev novega delavca (npr. dati objavo prostega delovnega mesta ali drugače iskati novega zaposlenega). V zvezi z naštetimi pravicami je pomembno izpostaviti, da mora delavka za pridobitev naštetih pravic delodajalca o svoji nosečnosti pravočasno obvestiti in nosečnost dokazati s predložitvijo zdravniškega potrdila. Če npr. delodajalca o svoji nosečnosti obvesti po izteku odpovednega roka, ji delovno razmerje z iztekom odpovednega roka zakonito preneha.

Najdete me v centru Ljubljane

Vedno sem vesel vašega obiska. Na voljo sem vam na Dalmatinovi 2, kjer se oglasite na kavi, po predhodni najavi.

Rok Rakun, odvetnik
Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljubljana
M: 041 236 297
rok@odvetnik-rakun.si
odvetnik-rakun.si
Matična št.: 2761599000
ID za DDV: SI18545807

Transakcijski račun:
SI56 6100 0002 7215 152 odprt pri Delavska hranilnica d.d. Ljubljana
IBAN: SI56 6100 0002 7215 152
SWIFT/BIC: HDELSI22

Fiduciarni račun:
SI56 6100 0002 7215 249 odprt pri Delavska hranilnica d.d. Ljubljana
IBAN: SI56 6100 0002 7215 249
SWIFT/BIC: HDELSI22
Odvetnik Rakun