Preskočite na glavno vsebino

Domov / Blog

Kako zakon opredeljuje nadure?

Nadurno delo je delo, ki ga zaposleni opravi preko polnega delovnega časa. Ker je nadurno delo opredeljeno kot delo v manj ugodnem delovnem času, zaposlenemu za opravljene nadure pripada višje plačilo. Višina nadurnega dodatka je določena s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti, v Sloveniji pa v večini primerov znaša 30 % osnovne bruto urne postavke zaposlenega.

Do nadurnega dodatka je skladno s sodno prakso upravičen vsak delavec, ki je naduro opravil na podlagi pisne ali ustne odredbe, navodila, naročila ali volje delodajalca. Delavec je za vsako opravljeno naduro upravičen do plačila navadne ure, povišane za nadurni dodatek.

Do nadurnega dodatka je delavec upravičen tudi, kadar namesto plačila nadur ostane doma in na ta način koristi opravljene nadure. Kompenzacija nadur je torej zakonita le, če delodajalec delavcu kljub kompenzaciji plača še nadurni dodatek. Nadura je namreč »vredna« več, zato kompenzacije nadure z redno uro ni mogoče šteti za pravično in primerno.

Vsi zaposleni, ki so v preteklosti opravljene nadure kompenzirali v obliki prostih ur brez hkratnega plačila nadurnega dodatka, so po jasnem stališču Vrhovnega sodišča RS (sodba VIII Ips 80/2015 z dne 12.5.2015) prikrajšani. V tem primeru lahko za zadnjih 5 let od delodajalca zahtevajo plačilo nadurnega dodatka za vse kompenzirane nadure, in sicer skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi. Omenjeno stališče velja tako za zasebni sektor, kot za vse javne uslužbence, smiselno enako tako tudi za kompenzacijo ostalih ur dela, opravljenih v manj ugodnem delovnem času (nočnih ali nedeljskih ur, ur dela na praznike, …).

Najdete me v centru Ljubljane

Vedno sem vesel vašega obiska. Na voljo sem vam na Dalmatinovi 2, kjer se oglasite na kavi, po predhodni najavi.

Rok Rakun, odvetnik
Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljubljana
M: 041 236 297
rok@odvetnik-rakun.si
odvetnik-rakun.si
Matična št.: 2761599000
ID za DDV: SI18545807

Transakcijski račun:
SI56 6100 0002 7215 152 odprt pri Delavska hranilnica d.d. Ljubljana
IBAN: SI56 6100 0002 7215 152
SWIFT/BIC: HDELSI22

Fiduciarni račun:
SI56 6100 0002 7215 249 odprt pri Delavska hranilnica d.d. Ljubljana
IBAN: SI56 6100 0002 7215 249
SWIFT/BIC: HDELSI22
Odvetnik Rakun