Preskočite na glavno vsebino

Domov / Blog

Kakšna so pravila in tveganja osebnega stečaja?

Osebni stečaj fizičnim osebam in samostojnim podjetnikom omogoča oprostitev dolgov, ki jih niso zmožni odplačati. Postopek sicer prinaša nadzor uradnih oseb v vse posameznikove odločitve, ki vplivajo na njegovo premoženje, a hkrati daje možnost, da bodo posameznikovi dolgovi po določenem obdobju odpisani. Pri vlaganju prošenju za osebni stečaj pa je treba paziti oz. se dobro pozanimati o morebitnih tveganjih. Ob nepoznavanju pravil se namreč lahko zgodi, da kljub osebnemu stečaju dolžniku ostanejo dolgovi in tako je situacija zanj še težja od tiste, v kateri je bil pred vložitvijo predloga za osebni stečaj.

V postopku osebnega stečaja se iz obstoječega premoženja in prihodkov dolžnika poplačajo njegovi upniki. Poplačila vseh upnikov se izvedejo naenkrat in v enakih deležih. Po začetku postopka dolžnik ne more več sklepati pogodb in opravljati kakršnihkoli drugih poslov, ki so povezani s premoženjem, ki je predmet stečajne mase. Brez soglasja sodišča dolžnik tudi ne more najeti kredita ali posojila ali dati poroštva, odpreti novega transakcijskega ali drugega denarnega računa, se odpovedati dediščini ali drugim premoženjskim pravicam. Pomembna okoliščina je tudi to, da ima stečajni upravitelj pravico izpodbijati vse pravne posle dolžnika v zadnjih treh letih pred uvedbo postopka, če je dolžnik z njimi zmanjšal svoje premoženje ali preprečil njegovo povečanje.

Zgolj na podlagi izpeljanega in zaključenega postopka osebnega stečaja pa dolžnikove obveznosti ne ugasnejo, ampak mora dolžnik v okviru postopka osebnega stečaja za to sprožiti in uspešno izpeljati še t.i. postopek odpusta obveznosti. Ko dolžnik zaprosi za odpust obveznosti, sodišče pozove stečajnega upravitelja in upnike, da se o tem izrečejo. Vsak upnik ali stečajni upravitelj lahko ugovarja odpustu obveznosti in če je ugovor utemeljen, se lahko zgodi, da po zaključenem postopku osebnega stečaja dolžniku njegovi dolgovi še vedno ostanejo. Za uspešen odpust obveznosti mora biti izpolnjenih več pogojev že pred začetkom postopka odpusta obveznosti, kot tudi celoten čas preizkusne dobe, ki jo določi sodišče. Pomembno je tudi poudariti, da odpust obveznosti ne učinkuje na vse terjatve, izjeme so namreč neplačane preživnine, nekatere odškodnine in druge prednostne terjatve, ki jih določa zakon.

Najdete me v centru Ljubljane

Vedno sem vesel vašega obiska. Na voljo sem vam na Dalmatinovi 2, kjer se oglasite na kavi, po predhodni najavi.

Rok Rakun, odvetnik
Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljubljana
M: 041 236 297
rok@odvetnik-rakun.si
odvetnik-rakun.si
Matična št.: 2761599000
ID za DDV: SI18545807

Transakcijski račun:
SI56 6100 0002 7215 152 odprt pri Delavska hranilnica d.d. Ljubljana
IBAN: SI56 6100 0002 7215 152
SWIFT/BIC: HDELSI22

Fiduciarni račun:
SI56 6100 0002 7215 249 odprt pri Delavska hranilnica d.d. Ljubljana
IBAN: SI56 6100 0002 7215 249
SWIFT/BIC: HDELSI22
Odvetnik Rakun