Preskočite na glavno vsebino

Domov / Blog

Kakšni so pogoji in pravila franšizinga?

O franšizingu govorimo, kadar franšizor (franšizodajalec) prenese pravico do prodaje določenega blaga ali storitev na franšizija (franšizojemalca). Franšizor je v tem razmerju seveda močnejša stranka, franšizij pa šibkejša. Za dolgoročno uspešno sodelovanje mora franšizor poskrbeti za skrben nadzor, franšizij pa se mora zavedati, da je kljub temu, da je pravno in finančno samostojen subjekt, njegova poslovna svoboda omejena. Poslovati mora skladno s franšizorjevim konceptom. Prednost franšize v primerjavi s povsem novim poslom je namreč ravno v tem, da gre pri franšizingu za poslovno idejo, ki je v določenem poslovnem okolju že uspela. Preverjeno zgodbo o uspehu franšizij običajno plača z določenim odstotkom od prodaje.

Franšizor zagotovi natančne in jasne pogoje sodelovanja. Hkrati mora franšiziju predvsem v začetnem uvajalnem obdobju nuditi stalno podporo, pomoč, izobraževanje, prevzeti mora vlogo mentorja. Običajno franšizor preda franšiziju tudi priročnik. Standardizirana ponudba je namreč za franšizing ključna. Uveljavljeno ime, firma ali blagovna znamka namreč potrošniku zagotavlja pričakovano kakovost blaga ali storitve.

Franšiza ni ekskluzivna in jo lahko franšizor podeli večjemu številu franšizijev. Dobro zasnovan franšizni sistem omogoča franšizorju širitev blagovne znamke na tuja tržišča brez stroškov, povezanih z nakupom poslovnih prostorov, opreme in delovne sile. Franšiziju, ki je dolžan zagotoviti osnovni kapital, obratna sredstva in začetno investicijo za zagon nove poslovne enote, pa nudi znanje, strojno in programsko opremo ter prepoznavnost, ki je sam ne bi mogel doseči.

Ker so sestavni del franšizne pogodbe mnogokrat tudi pravice industrijske in intelektualne lastnine, franšizij ne sme trgovati s konkurenčnimi blagovnimi znamkami. Ključ za uspeh je know how, ki je v franšiznem razmerju opredeljen kot poslovna skrivnost. Posledica franšizorjeve želje po zaščiti njegovih poslovnih skrivnosti je običajno tudi konkurenčna klavzula, s katero se mora franšizij zavezati, da tudi določen čas po prenehanju pogodbenega razmerja na določenem območju ne bo opravljal podobne dejavnosti.

Tako, kot v vseh ostalih pogodbenih razmerjih, je tudi pri franšiznem razmerju najbolj pomembno, da se pogodbeni stranki o svojih pravicah in obveznostih čim bolj jasno dogovorita.

Najdete me v centru Ljubljane

Vedno sem vesel vašega obiska. Na voljo sem vam na Dalmatinovi 2, kjer se oglasite na kavi, po predhodni najavi.

Rok Rakun, odvetnik
Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljubljana
M: 041 236 297
rok@odvetnik-rakun.si
odvetnik-rakun.si
Matična št.: 2761599000
ID za DDV: SI18545807

Transakcijski račun:
SI56 6100 0002 7215 152 odprt pri Delavska hranilnica d.d. Ljubljana
IBAN: SI56 6100 0002 7215 152
SWIFT/BIC: HDELSI22

Fiduciarni račun:
SI56 6100 0002 7215 249 odprt pri Delavska hranilnica d.d. Ljubljana
IBAN: SI56 6100 0002 7215 249
SWIFT/BIC: HDELSI22
Odvetnik Rakun