Preskočite na glavno vsebino

Domov / Blog

Kdaj lahko v pravu rečemo, da gre za poslovno goljufijo?

Prazne obljube, vedno novi in novi izgovori, neplačani računi in izmikanja odgovornosti za neizpolnjene obveznosti. Verjetno je v gospodarstvu malokdo, ki se ne bi vsaj enkrat počutil ogoljufanega. Pa vendar v mnogih primerih domnevnim goljufom ni mogoče očitati poslovne goljufije.

Ključna okoliščina, ki je potrebna, da se neko dejanje pri opravljanju gospodarske dejavnosti lahko opredeli kot kaznivo dejanje poslovne goljufije, je goljufivi namen storilca. Pri tem ni potrebno, da bi storilec zasledoval goljufivi namen že od sklenitve posla (kot pri navadni goljufiji), temveč je izvršitev dejanja možna tudi kasneje, med samim izvajanjem posla. Za poslovno goljufijo gre običajno takrat, kadar pri poslovanju storilec naklepno preslepi drugega s prikazovanjem, da bodo obveznosti izpolnjene, ali s prikrivanjem, da ne bodo mogle biti izpolnjene kasneje, pa si, zaradi neizpolnitve obveznosti, pridobi premoženjsko korist ali drugemu povzroči škodo.

Načini preslepitve so lahko različni. Pogosto gre za ustvarjanje lažnih predstav o preteklem uspešnem poslovanju, navedbe o (ne)obstoju določenih okoliščin ali za zagotavljanje, da je posel zanesljiv, čeprav v resnici ni. Najpogosteje gre za lažna zagotovila, da bo dobavljeno blago plačano. Hkrati mora biti med goljufivim namenom storilca in nastankom protipravne korist storilca oz. nastankom škode podana vzročna zveza. Za kaznivo dejanje poslovne goljufije je predpisana denarna kazen ali kazen zapora do desetih let, odvisno od obsega premoženjske škode oziroma koristi.

Najdete me v centru Ljubljane

Vedno sem vesel vašega obiska. Na voljo sem vam na Dalmatinovi 2, kjer se oglasite na kavi, po predhodni najavi.

Rok Rakun, odvetnik
Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljubljana
M: 041 236 297
rok@odvetnik-rakun.si
odvetnik-rakun.si
Matična št.: 2761599000
ID za DDV: SI18545807

Transakcijski račun:
SI56 6100 0002 7215 152 odprt pri Delavska hranilnica d.d. Ljubljana
IBAN: SI56 6100 0002 7215 152
SWIFT/BIC: HDELSI22

Fiduciarni račun:
SI56 6100 0002 7215 249 odprt pri Delavska hranilnica d.d. Ljubljana
IBAN: SI56 6100 0002 7215 249
SWIFT/BIC: HDELSI22
Odvetnik Rakun