Preskočite na glavno vsebino

Domov / Blog

Plačilna nedisciplina se ne izplača niti najmanjšim dolžnikom

Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih je bil sprejet na podlagi Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o boju proti zamudam pri plačilih v trgovinskih poslih. Glavni namen zakona je odprava plačilne nediscipline. Po nekaj letih se je izoblikovala sodna praksa, ki je za upnike spodbudna: kadar je dolžnik v zamudi s plačilom, je namreč upnik za vsak neplačan račun poleg glavnice, zakonskih zamudnih obresti in vseh sodnih ter odvetniških stroškov, upravičen tudi do 40 EUR nadomestila stroškov izterjave.

Na prvi pogled relativno nizko nadomestilo za upnika, lahko postane močan pritisk predvsem na tiste dolžnike, ki jim upniki pri prodaji svojega blaga oziroma storitev izdajajo več računov v manjših zneskih.

Upnik mora za utemeljenost zahtevka na podlagi določil omenjenega zakona dokazati, da:

  • ima z dolžnikom sklenjeno pogodbo,
  • sta oba z dolžnikom ali gospodarski subjekt ali javni organ,
  • mora ena stranka drugi dobaviti blago ali opraviti storitev, druga stranka pa mora prvi za to plačati,
  • je dolžnik v zamudi s plačilom.

Kadar je v pogodbeni odnos vpletena fizična oseba – potrošnik, omenjena ureditev torej ne velja. V vseh ostalih primerih pa lahko podjetja proti svojim pogodbenim dolžnikom, ki so gospodarski subjekt ali javni organ, poleg glavnice, zakonskih zamudnih obresti in izvršilnih stroškov zahtevajo tudi 40 EUR za vsak neplačan račun. Obveznost dolžnika za plačilo nadomestila stroškov za izterjavo nastane takoj, ko dolžnik zamuja s plačilom svoje denarne obveznosti.

Najdete me v centru Ljubljane

Vedno sem vesel vašega obiska. Na voljo sem vam na Dalmatinovi 2, kjer se oglasite na kavi, po predhodni najavi.

Rok Rakun, odvetnik
Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljubljana
M: 041 236 297
rok@odvetnik-rakun.si
odvetnik-rakun.si
Matična št.: 2761599000
ID za DDV: SI18545807

Transakcijski račun:
SI56 6100 0002 7215 152 odprt pri Delavska hranilnica d.d. Ljubljana
IBAN: SI56 6100 0002 7215 152
SWIFT/BIC: HDELSI22

Fiduciarni račun:
SI56 6100 0002 7215 249 odprt pri Delavska hranilnica d.d. Ljubljana
IBAN: SI56 6100 0002 7215 249
SWIFT/BIC: HDELSI22
Odvetnik Rakun