Preskočite na glavno vsebino

Domov / Blog

Se lahko izognem kazenskemu postopku z izjavo, da zakona nisem poznal?

Že stari Rimljani so poznali rek »ignorantia iuris nocet« oziroma »nepoznavanje prava škoduje«. Danes to splošno pravno načelo velja v vseh modernih pravnih sistemih. Če posameznik krši pravna pravila, se zoper njega lahko sproži kazenski ali drug pravni postopek, v katerem pa obramba oziroma zatrjevanje, da pravnega pravila ni poznal, ne bo uspešno.

Kljub temu, da je dne 6. 10. 2015 v Republiki Sloveniji poleg 804-ih zakonov veljalo kar 18.525 podzakonskih predpisov in kljub nenehnemu uvajanju novih pravnih predpisov in spreminjanju obstoječih, se nihče ne more uspešno ubraniti s tem, da »tega pa res ni vedel«. Čeprav je jasno, da v Sloveniji ni nikogar, niti med sodniki, profesorji prava, tožilci, pravobranilci ali odvetniki, ki bi poznal vse veljavno pravo, pa tako strogo pravilo enostavno mora veljati. V nasprotnem primeru namreč pravni red ne bi mogel učinkovito delovati. Naš pravni sistem torej temelji na pravni fikciji, da vsakdo pozna vse pravne predpise. Pravna fikcija je pravno dejstvo, ki velja kot resnično, čeprav vsi vemo, da ni. Da to splošno pravno načelo vseeno vzdrži, pa morajo biti pravna pravila vnaprej javno objavljena in dostopna vsem, da se z njimi lahko seznanijo. Včasih so se splošni pravni akti izobešali na javnih mestih, danes pa morajo biti na podlagi 154. člena Ustave RS vsi predpisi, preden začno veljati, objavljeni v državnem Uradnem listu RS. Posamezen predpis začne veljati petnajsti dan po javno dostopni objavi, če ni v njem drugače določeno. S tem Ustava RS vsem prebivalcem omogoča seznanitev z vsemi veljavnimi predpisi na območju države, zaradi česar tudi velja domneva, da so objavljeni splošni akti znani vsem.

Pravna pravila torej, ne glede na to, koliko jih je, morate poznati. Ena izmed osnovnih nalog nas pravnikov je poznavanje prava in čeprav nihče ne (po)zna vsega, je zagotovo dovolj takšnih, ki svoje področje izvrstno obvladajo.

Najdete me v centru Ljubljane

Vedno sem vesel vašega obiska. Na voljo sem vam na Dalmatinovi 2, kjer se oglasite na kavi, po predhodni najavi.

Rok Rakun, odvetnik
Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljubljana
M: 041 236 297
rok@odvetnik-rakun.si
odvetnik-rakun.si
Matična št.: 2761599000
ID za DDV: SI18545807

Transakcijski račun:
SI56 6100 0002 7215 152 odprt pri Delavska hranilnica d.d. Ljubljana
IBAN: SI56 6100 0002 7215 152
SWIFT/BIC: HDELSI22

Fiduciarni račun:
SI56 6100 0002 7215 249 odprt pri Delavska hranilnica d.d. Ljubljana
IBAN: SI56 6100 0002 7215 249
SWIFT/BIC: HDELSI22
Odvetnik Rakun