Preskočite na glavno vsebino

Domov / Blog

So otroci dolžni preživljati ostarele starše brez ustreznih prejemkov?

V porastu civilnih in kazenskih postopkov zaradi neplačevanja preživnine je vse bolj aktualna tudi dolžnost polnoletnih otrok preživljati svoje starše, ki je določena v prvem odstavku 124. člena Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih. Vse več je namreč oseb, ki v starosti nimajo večjega premoženja in primernih prejemkov. Nekateri si tega niso imeli možnost ustvariti, drugi so vse svoje premoženje že pred visoko starostjo razdelili med svoje potomce.

Organi socialnega skrbstva polnoletne otroke tistih staršev, ki so socialno ogroženi in so upravičeni do različnih socialnih pravic, kot so varstveni dodatek in razlika do celotnega plačila za oskrbo v domovih starejših, pozovejo k predložitvi podatkov o njihovem premoženju. Vsak polnoletni otrok je namreč dolžan po svojih zmožnostih preživljati svoje starše, če ti nimajo dovolj sredstev za življenje in jih ne morejo pridobiti.

Izjema so primeri, ko polnoletni otroci tega niso zmožni ali v primeru, če starš iz neupravičenih razlogov ni izpolnjeval svojih preživninskih obveznosti do otroka v njegovi mladosti. Tudi v teh primerih so starši, ki so socialno ogroženi, pozvani, da vložijo tožbo zoper potomce za plačevanje preživnine, saj v nasprotnem primeru ne bodo upravičeni do pravic, ki jim gredo iz naslova socialnega varstva. Starši, ki iz neupravičenih razlogov ne plačujejo preživnine svojim otrokom, se običajno ne zavedajo, da bo ravno to lahko v njihovi starosti razlog za zavrnitev otrokove preživninske obveznosti do njih. Tako bo tem staršem ostala le še pogosto prenizka denarna socialna pomoč.

Najdete me v centru Ljubljane

Vedno sem vesel vašega obiska. Na voljo sem vam na Dalmatinovi 2, kjer se oglasite na kavi, po predhodni najavi.

Rok Rakun, odvetnik
Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljubljana
M: 041 236 297
rok@odvetnik-rakun.si
odvetnik-rakun.si
Matična št.: 2761599000
ID za DDV: SI18545807

Transakcijski račun:
SI56 6100 0002 7215 152 odprt pri Delavska hranilnica d.d. Ljubljana
IBAN: SI56 6100 0002 7215 152
SWIFT/BIC: HDELSI22

Fiduciarni račun:
SI56 6100 0002 7215 249 odprt pri Delavska hranilnica d.d. Ljubljana
IBAN: SI56 6100 0002 7215 249
SWIFT/BIC: HDELSI22
Odvetnik Rakun